شهرک نصیرآباد

آدرس و تلفن شهرک نصیرآباد

 

 


آدرس
: محور تهران- رباط كريم ؛2 كيلومتر مانده به شهر رباط كريم باند جنوبي جاده (كيلومتر 30 جاده قديم تهران-ساوه)
مختصات جغرافیایی : 35درجه و28دقيقه و23 ثانيه شمالي و51 درجه و4 دقيقه 32 ثانيه شرقي
شماره تلفن :   56390701-2(021) 
مدیر عامل : مهندس احمد باقری کیا
معاونت فنی و اجرایی : مهندس مصطفی وهابی ---- داخلی : 107
مسئول واحد فضای سبز و خدمات : مهندس صفرپور ---- داخلی : 106
مسئول واحد فناوری اطلاعات و برگ خروج : مهندس ناصری ---- 56392330
واحد مشترکین آبرسانی : خانم جعفری ---- داخلی : 108
واحد حسابداری : آقای علیزاده ---- داخلی :103
واحد اداری : خانم محمدی ---- داخلی : 101
مسئول واحد آتش نشانی : آقای حمید رزاقی---- 56391170
مسئول واحد حراست : آقای اصغر رعیت---- 56390700

 

 
بازدید: 12181
اعضا هیئت مدیره
  • رییس هیات مدیره : جناب آقای مهندس ابوالقاسم بادبری
  • مدیر عامل : جناب آقای دکتر عبدالرضا شریفی
  • نایب رئیس هیئت مدیره:جناب آقای مهندس حمیدرضا منافی
  • سرپرست شهرک صنعتی : جناب آقای مهندس کامران گلستان
  • عضو هیات مدیره : جناب آقای مهندس احمد باقری کیا