شهرک نصیرآباد

قابل توجه صاحبان صنعت :اساس نامه جدیدشرکت خدماتی شهرک صنعتی


http://uupload.ir/files/hbg3_اساس_نامه_جدید_001.jpg

 

http://uupload.ir/files/7cu4_اساس_نامه_جدید_003.jpg

 

http://uupload.ir/files/4ksh_اساس_نامه_جدید_004.jpg

http://uupload.ir/files/t0ch_اساس_نامه_جدید_005.jpghttp://uupload.ir/files/pdpu_اساس_نامه_جدید_002.jpg

http://uupload.ir/files/m91p_اساس_نامه_جدید_006.jpg

http://uupload.ir/files/het6_اساس_نامه_جدید_007.jpg

http://uupload.ir/files/cnbg_اساس_نامه_جدید_008.jpg

http://uupload.ir/files/5c3g_اساس_نامه_جدید_009.jpg

http://uupload.ir/files/qvyb_اساس_نامه_جدید_010.jpg

 

بازدید: 393
اعضا هیئت مدیره
  • رییس هیات مدیره : جناب آقای مهندس ابوالقاسم بادبری
  • مدیر عامل : جناب آقای دکتر عبدالرضا شریفی
  • نایب رئیس هیئت مدیره:جناب آقای مهندس حمیدرضا منافی
  • سرپرست شهرک صنعتی : جناب آقای مهندس کامران گلستان
  • عضو هیات مدیره : جناب آقای مهندس احمد باقری کیا