شهرک نصیرآباد

قابل توجه صاحبان صنعت :اساس نامه قبلی شرکت خدماتی شهرک صنعتی


http://uupload.ir/files/cvc_اساس_نامه_001.jpghttp://uupload.ir/files/rbw4_اساس_نامه_002.jpg

 

http://uupload.ir/files/9qnj_اساس_نامه_005.jpghttp://uupload.ir/files/y4r4_اساس_نامه_003.jpg

بازدید: 446
اعضا هیئت مدیره
  • رییس هیات مدیره : جناب آقای مهندس ابوالقاسم بادبری
  • مدیر عامل : جناب آقای دکتر عبدالرضا شریفی
  • نایب رئیس هیئت مدیره:جناب آقای مهندس حمیدرضا منافی
  • سرپرست شهرک صنعتی : جناب آقای مهندس کامران گلستان
  • عضو هیات مدیره : جناب آقای مهندس احمد باقری کیا