شهرک نصیرآباد

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم 97

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت خدماتی شهرک صنعتی نصیرآباد ( سهامی خاص) به شماره ثبت 1830 شناسه ملی 14004552829 سرمایه 360,858,4 ريالصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت خدماتی شهرک صنعتی نصیرآباد ( سهامی خاص) به شماره ثبت 1830 شناسه ملی 14004552829 سرمایه 360,858,4 ريال

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت خدماتی شهرک صنعتی نصیرآباد سهامی خاص به شماره ثبت 1830 با حضور اکثریت سهامداران مورخ 05/06/1397 روز دوشنبه رأس ساعت 9 صبح در محل کیلومتر 30 جاده ساوه ، نرسیده به رباط کریم، شهرک صنعتی نصیرآباد ، ساختمان فناوری ، سالن همایش تشکیل گردید.

در ابتدا با رعایت ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند:

آقای شاهپور قنبری به سمت رئیس جلسه

آقای محمد تقی پور به سمت ناظر جلسه

آقای سعید صبوری به نمایندگی از شرکت پاکزی به سمت ناظر جلسه

آقای ناصر تقی زاده به سمت منشی جلسه انتخاب گردیدند و پس از اعلام رسمیت جلسه موارد ذیل به تصویب رسید:

1) پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسین ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی 1396 به تصویب رسید.

2) با رعایت ماده 147 ق ت موسسه حسابرسی تراز مشهود محتسب به شماره ثبت 42989 شناسه ملی 14007130998 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی گروه مشاوران کوشا منش به شماره ثبت 10832 شناسه ملی 10100434110 بعنون بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

3)اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: اقای احمد باقری کیا و آقای حمیدرضا و اقای هاشم پاشایی منش و اقای ابوالقاسم بادپریو آقای علیرضا نعمت زاده به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت طراحی مهندسی پیشرو صنعت کارآمد (مسئولیت محدود) به نمایندگی آقای آرش امینی و شرکت راک مشبک تهران (سهامی خاص به نمایندگی آقای سجاد باشی فومنی به سمت اعضاءعلی البدل هیئت مدیره برای 2سال انتخاب گردیدند.

کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت اقرار نمودند فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و ممنوعیت قانونی مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و موارد 147 و ۱۱۱ لایحه ای اصلاحیه قانون تجارت مشمول آنها نمی باشد.
بازدید: 12
اعضا هیئت مدیره
  • رییس هیات مدیره : جناب آقای مهندس ابوالقاسم بادبری
  • مدیر عامل : جناب آقای دکتر عبدالرضا شریفی
  • نایب رئیس هیئت مدیره:جناب آقای مهندس حمیدرضا منافی
  • سرپرست شهرک صنعتی : جناب آقای مهندس کامران گلستان
  • عضو هیات مدیره : جناب آقای مهندس احمد باقری کیا