شهرک نصیرآباد

مجموعه قوانین جدید صنعت و معدن


 جهت مشاهده هر کدام از قوانین مورد نیاز بر روی آن کلیک و دانلود نمایید

 

**- مقدمات

**- بخش اول - اسناد بالادست ناظر بر صنعت، معدن و تجارت

**- بخش دوم - قوانين و مقررات ناظر بر ساختار، تشكيلات و وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت و موسسات و سازمانهاي وابسته

**- بخش سوم - شركت هاي مادرتخصصي و سازمان هاي توسعه اي بخش صنعت، معدن و تجارت

**- بخش چهارم - نهادهاي تامين مالي بخش صنعت، معدن و تجارت

**- بخش پنجم - نهادهاي نظارتي بخش صنعت، معدن و تجارت

**- بخش ششم - تشكل ها و نظام هاي فراگير خودانتظام بخش صنعت، معدن و تجارت و بازارهاي بورس كالا(غيردولتي)

**- بخش هفتم - قوانين و مقررات اصلي بخش صنعت، معدن و تجارت

     **- فصل اول : قوانين و مقررات اصلي بخش صنعت

    **- فصل دوم : قوانين و مقررات اصلي بخش معدن

    **- فصل سوم: قوانين و مقررات اصلي بخش تجارت

          **- الف) قوانين و مقررات صادرات و واردات

          **- ب) قانون تجارت

          **- ج) قوانين و مقررات امور گمركي

          **- د) چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي

**- بخش هشتم - بخش هاي اصلي توسعه صنعتي و تجاري

         **- فصل اول : صنايع و خدمات مبتني بر فناوري بالا و متوسط 

        **- فصل دوم : صنايع مبتني بر مزيت طبيعي

**- بخش نهم : قوانين و مقررات محيط كسب و كار

     **- فصل اول) هدفمندسازي يارانه‌ها

     **- فصل دوم) رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري

     **- فصل سوم) تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي

     **- فصل چهارم) قوانين و مقررات مربوط به حوزه كار و اشتغال

     **- فصل پنجم) بانكداري و بيمه بازرگاني

     **- فصل ششم) محيط زيست، آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي

**- بخش دهم - قوانين تاسيس وزارتخانه ها و نهادهاي فعال و مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت

**- بخش يازدهم - اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي

**- بخش دوازدهم - قوانين ماليه، بودجه، معاملات و اداري و استخدامي

**- ترمينولوژي

بازدید: 952
اعضا هیئت مدیره
  • رییس هیات مدیره : جناب آقای مهندس ابوالقاسم بادبری
  • مدیر عامل : جناب آقای دکتر عبدالرضا شریفی
  • نایب رئیس هیئت مدیره:جناب آقای مهندس حمیدرضا منافی
  • سرپرست شهرک صنعتی : جناب آقای مهندس کامران گلستان
  • عضو هیات مدیره : جناب آقای مهندس احمد باقری کیا