شهرک نصیرآباد

راهنمای گرفتن برگ خروج


مدارک لازم جهت دریافت برگه خروج بار از شهرک

1- تسویه حساب شارژ تا پایان سال جاری
2-تسویه بدهی قبوض آب تا آخرین دوره 
3- تکمیل فرم درخواست برگه خروج( مهر و امضاء معرفی شده)  
4- به همراه داشتن اصل وکالتنامه و یا اجاره نامه معتبر در صورت خرید ملک  و یا اجاره آن
5- در صورت مراجعه افرادی به غیر از مالک، داشتن معرفی نامه در سربرگ واحد صنعتی به همراه مهر و امضاء معتبر معرفی شده از قبل الزامی میباشد.
6- به همراه داشتن شماره قرارداد واحد صنعتی

بازدید: 1041
اعضا هیئت مدیره
  • رییس هیات مدیره : جناب آقای مهندس ابوالقاسم بادبری
  • مدیر عامل : جناب آقای دکتر عبدالرضا شریفی
  • نایب رئیس هیئت مدیره:جناب آقای مهندس حمیدرضا منافی
  • سرپرست شهرک صنعتی : جناب آقای مهندس کامران گلستان
  • عضو هیات مدیره : جناب آقای مهندس احمد باقری کیا