صورت جلسات هیئت مدیره

صفحه 1 از 1 1

سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷

صورتجلسه هیئت مدیره در تاریخ 13/06/97 دستور جلسه : انتخابات داخلی هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی نصیرآباد بیشتر...

بازدید: 22


سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت خدماتی شهرک صنعتی نصیرآباد ( سهامی خاص) به شماره ثبت 1830 شناسه ملی 14004552829 سرمایه 360,858,4 ريال بیشتر...

بازدید: 12


يکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۲

 تاریخ جلسه : 21 / 09/ 1392

محل تشکیل : دفتر مدیریت شهرک

حاضرین : آقایان وجودی ، بادپری ، قاسم پور، باقری ، نجفی ، ولایتی .

 

بیشتر...

بازدید: 677


شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲

صورتجلسه
تاریخ جلسه :08 /03 / 1392

محل تشکیل جلسه: دفتر مدیریت شهرک

 

بیشتر...

بازدید: 1027


شنبه ۱۵ تير ۱۳۹۲

صورتجلسه
تاریخ جلسه :17/02/1392
ساعت شروع :1300
حاضرین :آقایان : رضائی ، قاسم پور ، باقری ، سرابی.
غائبین :آقای وجودی.

بیشتر...

بازدید: 674


شنبه ۱۵ تير ۱۳۹۲

صورتجلسه
تاریخ جلسه :31/02/1392
ساعت شروع :1300
حاضرین :آقایان : رضائی ، قاسم پور ، باقری ، سرابی.
غائبین :آقای وجودی.

بیشتر...

بازدید: 648


شنبه ۱۵ تير ۱۳۹۲

صورتجلسه
تاریخ جلسه :03/02/1392
 ساعت شروع : 1300
حاضرین :آقایان قاسم پور ، باقری ، سرابی .
غایب : رضائی

بیشتر...

بازدید: 618


شنبه ۱۵ تير ۱۳۹۲

صورتجلسه
تاریخ جلسه :09/12/1391
ساعت شروع :1300
حاضرین :آقایان : وجودی ، قاسم پور ، باقری ،فاطمی ، بیگی و مدیر عامل موسسه تشکیل و موارد ذیل تصویب گردید .
غائبین :آقای سرابی .

بیشتر...

بازدید: 602


شنبه ۱۵ تير ۱۳۹۲

صورتجلسه
تاریخ جلسه :01/12/1391
ساعت شروع :1300
حاضرین :آقایان رضائی ، وجودی ، قاسم پور ، باقری ، سرابی و آقای موسوی مدیر عامل موسسه  .
غائبین :-

 

بیشتر...

بازدید: 464


اعضا هیئت مدیره
  • رییس هیات مدیره : جناب آقای مهندس ابوالقاسم بادبری
  • مدیر عامل : جناب آقای دکتر عبدالرضا شریفی
  • نایب رئیس هیئت مدیره:جناب آقای مهندس حمیدرضا منافی
  • سرپرست شهرک صنعتی : جناب آقای مهندس کامران گلستان
  • عضو هیات مدیره : جناب آقای مهندس احمد باقری کیا