شهرک نصیرآباد

قابل توجه صاحبان محترم شهرک صنعتی نصیر آباد

قابل توجه صاحبان صنایع محترم حلل مشکل فاضلاب تا تاریخ مشخص شده

قابل توجه صاحبان محترم شهرک صنعتی نصیر آباد

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ | 05:32 ق.ظ

قابل توجه صاحبان صنایع محترم حلل مشکل فاضلاب تا تاریخ مشخص  شده

 

قابل توجه صاحبان محترم شهرک صنعتی نصیر آباد

    با سلام احترام

بدینوسیله به اطلاع کلیه واحدهای صنعتی مستقر درشهرک می رسد با توجه به اخطارهای مکرراداره محیط زیست شهرستان رباط کریم  مبنی بر آلایندگی  فراوان  فاصلاب شهرک  کلیه  واحدهای شهرک ملزم به رعایت استانداردزیست محیطی دفع فاضلاب کارخانه می باشند وبدین منظور تا تاریخ 1395/06/01فرصت دارید دراین مورد اقدام نماییدبدیهی است چنانچه پس ازآن  تاریخ درطی بازدید های نوبه ای این امر انجام   نگرفته باشد  واحد مربوطه به  سازمان محیط زیست معرفی می گردد بدینوسیله شرکت مهندسی شهراب سپیدار تهران طرف قرار دارد  شرکت   خدماتی شهرک صنعتی نصیر آباد به منظورمشاور وارائه هر گونه خدمات در این باره به حضور معرفی می نماید.

                                                                                                                      مرتضی صادقی

                                                                                                                      مدیرعامل

منبع: روابط عمومی
بازدید: 586
اعضا هیئت مدیره
  • رییس هیات مدیره : جناب آقای مهندس ابوالقاسم بادبری
  • مدیر عامل : جناب آقای دکتر عبدالرضا شریفی
  • نایب رئیس هیئت مدیره:جناب آقای مهندس حمیدرضا منافی
  • سرپرست شهرک صنعتی : جناب آقای مهندس کامران گلستان
  • عضو هیات مدیره : جناب آقای مهندس احمد باقری کیا