شهرک نصیرآباد

بازدید و جلسه کارگروه زیربنایی شورای برنامه ریزی استان از شهرک صنعتی نصیر آباد

بازدیدآقای مهندس کریمی معاون امور عمرانی و جلسه کارگروه زیربنایی شورای برنامه ریزی استان از شهرک

بازدید و جلسه کارگروه زیربنایی شورای برنامه ریزی استان از شهرک

چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ | 08:29 ق.ظ

بازدیدآقای مهندس کریمی معاون امور عمرانی  و جلسه کارگروه زیربنایی شورای برنامه ریزی استان از شهرک

صبح روز دوشنبه نهم مرداد ماه آقای مهندس کریمی معاون عمرانی استانداری تهران در رأس هیئتی متشکل از اعضای کارگروه زیربنایی استان وارد شهرک صنعتی نصیرآباد شده و مورد استقبال فرماندار رباط کریم و سایر مدیران شهرستان و مدیر شهرک و مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک قرار گرفتند متعاقباً اعضای هیئت در جلسه ای مسائل و مشکلات شهرک مخصوصاً فاز توسعه آنرا مورد بررسی قرار داده و سپس از اراضی فاز توسعه و تصفیه خانه و پروژه توسعه تصفیه خانه و اجرای خط انتقال پساب شهرک بازدید نمودند.

 

منبع: روابط عمومی
بازدید: 286
اعضا هیئت مدیره
  • رییس هیات مدیره : جناب آقای مهندس ابوالقاسم بادبری
  • مدیر عامل : جناب آقای دکتر عبدالرضا شریفی
  • نایب رئیس هیئت مدیره:جناب آقای مهندس حمیدرضا منافی
  • سرپرست شهرک صنعتی : جناب آقای مهندس کامران گلستان
  • عضو هیات مدیره : جناب آقای مهندس احمد باقری کیا